Informatie over hervatten kerkdiensten per september 2020

Berichtenarchief

De kerkenraad heeft het voornemen om per 6 september 2020 de diensten in de Adventskerk te hervatten. We kijken er naar uit dat we weer bijeen kunnen komen ondanks dat dit, vooralsnog, op een andere manier dan voorheen zal verlopen. Of we daadwerkelijk kunnen starten, hangt nauw samen met de ontwikkelingen rondom Corona en de beschikbaarheid van vrijwilligers en apparatuur. Houdt hiervoor de berichtgeving in de zondagsgroet en op de website in de gaten!

We zijn verplicht om de richtlijnen van het RIVM te volgen bij het houden van kerkdiensten. Zo geldt de anderhalve meter maatregel en is het verplicht om u vooraf aan te melden. Er zijn per zondag maximaal 100 mensen in de kerkzaal toegestaan. U wordt dringend gevraagd de instructies van de drie coördinatoren op te volgen. Zij staan bij de ingang aan het Talmaplein en zijn herkenbaar aan de rode hesjes die zij dragen.

Spelregels bijwonen kerkdiensten
– Aanmelden voor de kerkdienst is verplicht. Dit is telefonisch mogelijk op donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur via telefoonnummer 06-27 2311 73. Buiten deze uren wordt er niet opgenomen. Aanmelding wekelijks en niet in voren.
– Vanaf 9.20 u kunt u zich op zondag melden bij de ingang van SIO aan het Talmaplein / rechterkant zaal 2;
– Daar wordt u ontvangen en geïnstrueerd door de coördinatoren van dienst; zij dragen rode hesjes;
– Er wordt gecontroleerd of u zich heeft aangemeld conform de richtlijn uit het gebruikersplan. Alleen als u geen klachten heeft, mag u naar binnen;
– U bent verplicht om uw handen te desinfecteren. Hiervoor is desinfectans aanwezig;
– Er wordt aan u een zitplaats toegewezen; u wordt daarheen begeleid. U blijft zitten tot de dienst weer uit gaat. Toiletbezoek graag vooraf. De toiletten naast de kerkzaal zijn open;
– Er is geen gemeentezang toegestaan en na de dienst is er geen koffie drinken;
– Er wordt geen collecte gehouden tijdens de dienst. U kunt uw bijdrage via de kerkgeld app of via een bankoverschrijving overmaken;
– Na de dienst wordt u uitgeleid door de coördinatoren van dienst. U wordt verzocht hun aanwijzingen op te volgen en de anderhalve meter ook buiten op het plein in acht te nemen;
– Het bijwonen van kerkdiensten vindt plaats op eigen verantwoordelijkheid. De diensten worden ook live uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. U kunt dit volgen via deze website of via de website www.adventskerk.nl.

Gemeentezang en koffie drinken
Samen zingen kan voorlopig helaas nog niet. En het gezellige koffiedrinken en bijpraten na de dienst: ook dat zit er helaas nog niet in. Denk gerust mee over verantwoorde en veilige alternatieven! Suggesties zijn welkom en kunt u indienen bij de predikanten of bij de Diaconie.

Wat het zingen betreft: er kunnen allerlei filmpjes vertoond en CD’s ten gehore gebracht worden, maar we hopen dat er voor elke zondag (ook) een zanggroepje gevormd kan worden. De Adventskerkcantorij kan ons hierin helpen en dat is fijn. Maar er zijn in onze wijkgemeente veel meer mensen die lid zijn van een koor of met andere zang- en muziekervaring. Laat het weten! Dat kan bij dominee Nelleke Eijgenraam of bij dominee Hans Tissink, of bij de Raad Eredienst (raaderedienst@adventskerk.nl). We willen de lofzang gaande houden!

Doop en avondmaal
Op welke manier we straks Doop en Avondmaal kunnen vieren: daar denkt de kerkenraad nog over na. Op 7 september is de eerste vergadering van het nieuwe seizoen. We hopen dat we hier op de ingeroosterde zondagen in het najaar vorm aan kunnen geven, met vreugde en van harte. Meer hierover in het volgende nummer van Kerknieuws én in de (digitale) Zondagsgroet.

Mocht u de Zondagsgroet nog niet wekelijks digitaal ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website (klik hier), eventueel met hulp van Harrie van Lohuizen, telefonisch bereikbaar na 19.00 uur via telefoonnummer: 038 – 4656815.

Kindernevendienst
Ook de kinderen moeten vooraf aangemeld worden. Zij zijn de gehele dienst in een aparte ruimte. Zij kunnen gebracht en gehaald worden bij de ingang Talmaplein, linkerdeur (consistoriekant). Ouders mogen niet mee naar binnen via deze deur maar moeten buiten omlopen om zich te voegen in de rij van wachtenden en zich aanmelden bij de coördinator. Op 13 september is er geen
kindernevendienst. Voor vragen: Gerrieke Klooster, 06-41827582.

Oppasdienst
Er is besloten om nog niet te starten met de Oppasdienst voor de allerkleinsten.

Kerkenraad, augustus 2020