Informatie over collecteren periode april en mei 2020

Berichtenarchief

Meedoen aan de collecte?

Nu de kerkdiensten zijn vervallen en ook de komende weken niet op de vertrouwde wijze doorgaan is de opbrengst van de collecten tot een dieptepunt gedaald. Gelukkig zijn er wel vieringen online zie www.adventskerk.nl . Op deze wijze kunnen we met elkaar verbonden blijven en vieringen volgen. Dat is fijn! De kosten die we als Adventskerk maken gaan echter gewoon door. We maken ook extra kosten zoals het laten drukken van Kerknieuws. Kosten die uit de opbrengst van de collectes moeten worden betaald.

Wij roepen u daarom dringend op om te geven aan de zondagse collectedoelen. Wij wijzen u op de kerkgeld-app die u kunt downloaden op uw smartphone, in de app-store voor zowel voor iOs
als Android. Maar u kunt ook op de vertrouwde wijze een bijdrage overmaken op de desbetreffende rekeningnummers van de Adventskerk:

  • Banknummer: NL02 INGB 0004 7764 58 t.n.v. Wijkkas Adventskerk, Zwolle
  • Banknummer: NL30 RABO 0113 9026 38 t.n.v. Diaconie Adventskerk, Zwolle

Uitgangscollecte / Deurcollecte / Doelcollectes april en mei 2020
Doelen voor de maanden april en mei zijn:

5 april: Vakantieweken Gehandicapten
12 april (Pasen): Paascollecte
19 april: Voortgang diensten IJsselbolder
26 april Diaconale Noodhulp
3 mei: Instandhouding synagoge
10 mei: Wijkkas
17 mei: Jeugd- en jongerenwerk/HGJB
21 mei (Hemelvaart): Studentenpastoraat
24 mei: Stedelijk diaconaat
31 mei (Pinksteren): Zending / GZB

U kunt uw bijdrage overmaken op het banknummer van de Diaconie ovv het doel waarvoor u wilt geven (zie bovenstaand overzicht per zondag). U kunt ook een bijdrage geven via bovengenoemd
banknummer aan de Diaconie (1e collecte) en voor de kerk / voortgang kerkelijk leven (2e collecte).

NIEUW!
U kunt ook door middel van uw PC en laptop digitaal doneren aan de collecten. Op die manier kunt u alleen anoniem doneren en ook alleen via ideal afrekenen. Ga daarvoor naar https://site.skgcollect.nl/35/gift/formulier.html?id=3116