Goed nieuws

De zoektocht naar een scriba voor de kerkenraad van de samen te voegen nieuwe wijkgemeente Oosterkerk-Adventskerk is voorbij. Er is een kandidaat om het ambt van ouderling met de taak van scriba op zich te nemen. We hopen in de eerste vergadering van de voltallige nieuwe kerkenraad, op maandag 11 september, de kandidaat als verkozen te kunnen verklaren. Daarna volgen we de procedure die volgens de kerkorde nodig is, zoals het bekend maken van de naam van de nieuwe scriba. De aanstaande voorzitter, Robert Helder, hopen we vervolgens samen met de nieuwe scriba in een gezamenlijke dienst in het ambt te kunnen bevestigen. Vanwege vakanties duurt dat nog een tijdje, maar het is een hoopvol vooruitzicht! Een hartelijke groet van beide wijkkerkenraden.