Gezamenlijke diensten in de zomerperiode

In de zomerperiode vinden de vieringen van de Adventskerk en Oosterkerk gezamenlijk plaats.
Datum/tijd Plaats Voorganger
30 juli 10:00u Oosterkerk Ds. Nelleke Eygenraam
6 aug 10:00u Adventskerk Ds. Hans Tissink
13 aug 10:00u Oosterkerk Ds. Hans Tissink
20 aug 10:00u Adventskerk Ds. Nelleke Eygenraam
27 aug 10:00u Oosterkerk Ds. Iemke Epema