Gemeenteberaad van 2 juli 2023

De Algemene kerkenraad (AK) heeft kennis genomen van het voorgenomen samengaan van de beide wijkgemeentes. Er moet nu een aantal formele stappen doorlopen worden. Eén daarvan is het kennen en horen van beide gemeentes door de AK. Uiteindelijk moet de AK het voornemen tot samengaan beoordelen en toetsen om te kunnen besluiten tot het opheffen van de huidige wijkgemeentes en het vervolgens vormen van een nieuwe wijkgemeente. In beide kerken (Oosterkerk en Adventskerk) is op zondag 2 juli 2023 gelijktijdig een gemeenteberaad gevoerd. Tijdens dat gemeenteberaad is een aantal vragen gesteld. Deze vragen staan onderaan dit bericht. Er is nog gelegenheid om te reageren op deze vragen tot donderdag 6 juli 2023. U kunt daarvoor uw mail sturen aan: scriba@pknwolle.nl. Vragen van de Algemene Kerkenraad 1. Met het oog op de afgelopen periode: In de afgelopen periode van vijf jaar is er een groeiproces op gang gekomen tussen Adventskerk en Oosterkerk. A. Hoe hebt u deze periode ervaren B. Hebt u het gevoel dat u elkaar in de afgelopen periode gevonden hebt in belijden en beleven, dat u samen één gemeenschap kunt vormen. 2. Met het oog op de huidige situatie: A. Hoe ervaart u het gegeven dat u nu definitief samen verder gaat, Oosterkerk- en Adventskerkgemeente. B. Zijn er voor uw gevoel dingen die nog verder ingeregeld moeten worden, waar nog aan gewerkt moet worden. We hebben het dan niet over bestuurlijke invulling van personen, maar meer op gebied van ‘elkaar vinden’. 3. Met het oog op de toekomst: Er zijn 2 vierplekken voor de zondagse samenkomst, waarin dus ook 2 groepen van elkaar gescheiden bijeenkomen. A. Hebt u ideeën over hoe u tóch één gemeenschap kan worden, bijvoorbeeld ook in doordeweekse activiteiten. B. Hoe ziet u voor de toekomst het gegeven van 2 vierplekken. Wenselijk, of juist niet. 4. Welke adviezen en/of aandachtspunten zou u aan de Algemene kerkenraad mee willen geven? 5. Zou u mee willen bouwen aan de opbouw van de nieuwe clustergemeente en voor welke taken zou u zich beschikbaar willen stellen? De volgende foto's geven een impressie van het gemeenteberaad in de Adventskerk.