Gemeenteberaad na gezamenlijke viering 30 juni

Op zondag 30 juni, de laatste van de maand, is er een gezamenlijke viering in de Adventskerk in Zwolle-Zuid (de Oosterkerk is op deze zondag gesloten) en ds. Iemke Epema zal in de dienst voorgaan. Aansluitend is er een gemeenteberaad waarin de kerkenraad zal toelichten, hoe zij de toekomst van onze gemeente voor zich ziet, met name wat betreft de toekomstige gezamenlijke kerklocatie. Alle gemeenteleden worden nadrukkelijk uitgenodigd aanwezig te zijn.