Gemeenteberaad in het kader van voortgang project Waarderende Gemeenteopbouw

Berichtenarchief

Gemeenteberaad zondag 14 april 2019 na de dienst

Het project waarderende gemeenteopbouw wordt uitgevoerd in het kader van  de groeiende samenwerking tussen de Adventskerkgemeente en de Oosterkerk. Tijdens dit gemeenteberaad hopen we als werkgroep informatie te verzamelen die bijdraagt aan een nadere uitwerking van een aantal thema’s.

Na afloop van de dienst drinken we eerst koffie en na een kwartiertje gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van drie vragen:

  1. Welke gebeurtenissen zijn voor u als gemeentelid belangrijk geweest in het verleden van de Adventskerk? Positieve en negatieve gebeurtenissen kunnen genoemd worden.
  2. Welke gebeurtenissen spreken u op dit moment aan?
  3. Wat denkt u dat er in de (nabije) toekomst belangrijk wordt of gaat spelen?

We denken het gesprek binnen een uur af te kunnen ronden.  De verzamelde informatie nemen we mee naar de volgende vergadering op 25 mei die weer samen met de Oosterkerk gehouden wordt.