Gemeenteberaad 9 februari 2020

Berichtenarchief

Aansluitend aan de kerk-school-gezinsdienst (KSG) werd in zaal 2 het gemeenteberaad gehouden. In de Oosterkerk vond het gemeenteberaad ook plaats en werd dezelfde presentatie gehouden. Tijdens dit gemeenteberaad is het plan van aanpak gepresenteerd en is ingegaan op het voorgenomen besluit van de kerkenraden om één wijkgemeente te vormen. Er worden de komende tijd meerdere (financiële) scenario’s onderzocht en berekend. De opbrengsten uit het WGO (waarderende gemeenteopbouw) traject en het voortraject Heilige huisjes worden daarin meegenomen. Er liggen uitgeprinte exemplaren achter in de kerk.

Een samenvatting van het plan van aanpak vindt u hier.