Geen Adventsvespers op woensdagavond, maar…

Berichtenarchief

De kerkenraad heeft helaas het besluit moeten nemen om de Adventsvespers op de woensdagavonden 1, 8 en 15 december 2021 niet door te laten gaan vanwege de kritieke situatie rondom de blijvende stijging van het aantal Corona besmettingen. Er is nog even overwogen om de vespers online, dus zonder kerkgangers, te houden maar ook dan zijn technici voor beeld en geluid, ambtsdragers, een coördinator, organist en predikant nodig. Die optie is dus afgevallen.

In plaats van vespers die in de kerk plaatsvinden zal in de komende weken van Advent telkens op woensdag een ‘huisliturgie’ gepubliceerd worden met hetzelfde thema ‘Houd moed’.