Diaconale Markt Adventskerk

Berichtenarchief

Op zondag 23 februari wordt naast het zondagse kopje koffie (met een traktatie van de diakenen) in zaal 2 van SIO de jaarlijkse Diaconale Markt gehouden. De kerkelijke wijkgemeentes van de PKN mogen ieder jaar zelf te kennen geven waar de doelcollectes van de avondmaalsvieringen voor bestemd zijn. In de Adventskerk vraagt de Diaconie haar gemeenteleden om een diaconale organisatie/project aan te melden, waar zij zich bij betrokken voelen. Uit de aanmeldingen, maakt de Diaconie een selectie voor het betreffende jaar. Tijdens de Diaconale Markt kunnen zij het door hun aangemelde doel/project presenteren aan de gemeenteleden. De gemeenteleden kunnen dan langs de tafels (kramen) gaan om zich te laten informeren.

Naast de doelen die in aanmerking komen voor een collecte, mogen ook andere gemeenteleden hun diaconaal doel/project presenteren om zo aandacht te vragen voor het doel/project waar zij zich bij betrokken voelen.

Het is niet de bedoeling dat tijdens de Diaconale Markt aan sponsorwerving wordt gedaan.