Blog van 18 maart: Kerk in tijden van corona

Berichtenarchief

In deze turbulente tijd schrijven de vijf beroepskrachten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk dagelijks een blog. Van maandag tot en met vrijdag bloggen zij om beurten. Ter bemoediging, inspiratie, voor saamhorigheid. We plaatsen de nieuwe blog telkens bovenaan; de eerdere blogs zijn eronder te lezen.

18 maart – Nelleke Eygenraam

Applaus
Een klaterend applaus – dat was gisteravond te horen op talloze plaatsen in Nederland voor iedereen die in deze tijd van corona niet thuis zit maar hard aan het werk is in de zorg. Een welverdiend applaus als opsteker en hart onder de riem.

Gebed
Vandaag is door de Raad van kerken in Nederland, Missie Nederland en enkele andere christelijke organisaties uitgeroepen tot Dag van Nationaal Gebed. De woordvoerder van de
initiatiefnemers zegt: “Het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt, is voor iedereen voelbaar. Als christenen geloven we dat we ons daar niet door hoeven te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is. Want ‘God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing’ (2 Timoteüs 1 vers 7). Daarom gaat het op deze gebedsdag ook om het delen van hoop. Net als de corona bij een zonsverduistering is het licht nooit volledig weg. Juist in donkere tijden kunnen we als christenen die hoop laten zien aan de mensen om ons heen. Allereerst door onze opstelling. Maar ook door praktisch om te zien naar de mensen om ons heen.”
De organisatoren hopen dat zoveel mogelijk mensen in ons land mee willen doen aan deze Dag van Gebed via internet en sociale media. Op de website www.nationaalgebed.nl zal vandaag om 9:00 uur een livestream starten die tot 19:00 uur duurt. Het programma van de dag zal zijn opgebouwd naar het voorbeeld van het getijdengebed dat in kloosters gehanteerd wordt en dat teruggrijpt op het verzoek van Jezus aan zijn leerlingen om te bidden zonder ophouden. Om 9:00 uur de terts: bidden en vertrouwen, om 12:00 u de sext: bidden en omzien naar anderen, om 15:00 u de none: bidden en het Koninkrijk zoeken, om 19:00 de vespers: uw wil geschiede, zoals in de hemel ook op aarde.

Klokgelui
Een ander initiatief sluit hier mooi op aan: de oproep van de Raad van kerken in Nederland om vandaag en de komende woensdagen van 19:00-19:15 uur de kerkklokken te luiden.
veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren dicht houden. Maar in deze tijd van onzekerheid en sociaal isolement kunnen wel de kerkklokken klinken als teken van bemoediging, hoop en troost. In het klokgelui kun je ook waardering horen voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. De Adventskerk heeft geen klok, de Oosterkerk wel. Er zijn meer kerken in Zwolle met een luidklok. Ik hoop van harte dat ze vanavond allemaal te horen zijn!
Nelleke Eygenraam

Vorige blog:

17 maart

Volgende blog

19 maart