Corona maatregelen (19 november 2021)

Berichtenarchief

Het is helaas niet anders maar het aantal besmettingen loopt op en we zijn genoodzaakt om de corona maatregelen weer strakker te hanteren. Dit conform de adviezen van de PKN. De anderhalve meter afstand is weer vereiste en het placeren bij zowel in- als uitgaan is weer verplicht. Wij vragen u de instructies van de coördinatoren in de rode hesjes op te volgen. Verder is het dragen van het mondkapje verplicht bij verplaatsingen. Het aanmelden voor de diensten blijft nodig. Ook blijven we werken met zanggroepjes zoals geadviseerd wordt. Graag de jassen weer meenemen naar uw zitplaats en de aangegeven looproutes volgen. Dit alles om een zo groot mogelijke veiligheid in de kerk te kunnen bieden.

Lees hieronder de boodschap in het Nederlands Dagblad van het CIO (Interkerkelijk contact in overheidszaken) wat de basis vormt voor het landelijk advies van de PKN. De plaatselijke kerkenraad is verantwoordelijk voor het toepassen van de adviezen in de eigen kerk.


Bron: Nederlands Dagblad – Rick Moeliker – 17 november 2021

Utrecht

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) wijst kerken er in een nieuw advies op dat de herinvoering van de anderhalvemeterregel leidt tot een beperking van het aantal kerkgangers.

Waar anderhalve meter afstand houden zo’n twee weken geleden nog een dringend advies was, geldt dit sinds afgelopen vrijdag weer als een wettelijke regel. Het CIO adviseert daarom vooral gemeenten met een wat kleiner kerkgebouw weer met een reserveringssysteem te werken, ‘zodat geen kerkgangers behoeven te worden teleurgesteld’.

Doordat een QR-code voor het bijwonen van een kerkdienst niet nodig is, adviseert het CIO de 31 aangesloten kerkgenootschappen met klem zich aan de basisregels te houden, zoals het wassen van handen, thuis blijven bij klachten en het zorgen voor voldoende frisse lucht. Daarnaast zou het ‘een overweging verdienen om het aantal samen te zingen liederen tijdens een kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen’. Het advies om een mondkapje te dragen bij verplaatsingen blijft van kracht.

Doordat de regering dringend adviseert om thuis maximaal vier personen te ontvangen, heeft dat volgens het CIO ook gevolgen voor groepen en kringen. ‘Een bijeenkomst in het kerkgebouw of digitaal kan een alternatief zijn.’ Jeugdwerk kan zeker bij jongeren tot zeventien jaar vooralsnog wel gewoon doorgaan. Ten slotte wordt ‘opnieuw het belang van digitaal uitzenden van kerkdiensten’ onder de aandacht gebracht. ‘Voor kerkgangers die geen plaats kunnen vinden in het kerkgebouw en ook voor hen die aarzelen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen of vanwege een kwetsbare gezondheid de kerkdienst bij te wonen.’

polarisatie

Het CIO-advies wordt min of meer integraal overgenomen door de Protestantse Kerk en Steunpunt Kerkenwerk, dat christelijk-, vrijgemaakt- en Nederlands gereformeerden adviseert. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, roept hierbij op als kerk de polarisatie die in de samenleving rondom corona steeds verder lijkt te groeien tegen te gaan. ‘Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar. Laten we elkaar dragen, in onderlinge verbondenheid zonder iemand uit te sluiten. Verdraagzaamheid en respect zijn geen softe woorden, maar vormen een grote uitdaging. Het roept ons op om het met elkaar uit te houden, om elkaars lasten en lastigheden te dragen. Paulus voegt hieraan toe dat we zo de wet van Christus vervullen. Dit vraagt om een genadige houding.’