Blog voor Pasen (12 april)

Berichtenarchief

Lieve mensen,

Pasen in coronajaar 2020 is en voelt totaal anders. Geen volle kerken. Geen gezamenlijke paasjubelzang. Geen handdruk en paasgroet aan andere kerkgangers ‘Vrede voor jou’. Geen… Corona ontregelt Pasen als de pest. En we kunnen niet anders doen dan in onze huizen kijken naar een onlinepaasviering. Of in stilte bidden. Of zachtjes een paaslied zingen. Zoals onderstaand paaslied, heet van de naald.
Wij als beroepskrachten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk wensen u en jou allemaal de onmisbare zegen van de Levende toe. Moge Gods Geest ons in deze verwarrende tijd nabij zijn en troosten. Moge de Geest van Jezus ons in deze ontregelende crisis inspireren tot nieuwe navolging van Christus, de Opgestane, die leeft en met ons meegaat elke dag.
Halleluja!