Blog van 7 juli: Kerk in tijden van corona (de laatste blog)

Berichtenarchief

In deze turbulente tijd schreven de vijf beroepskrachten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk wekelijks een blog. Ter bemoediging, inspiratie, voor saamhorigheid. Vandaag is de laatste keer.

7 juli : Nelle Eygenraam – Laatste haiku’s

‘t Was mei vorig jaar
dat ik begon met haiku’s
als blog voor lezers

veel waarnemingen
al wandelend waar ook maar
bloemen en vogels

gedachtenspinsels
alles wat mij bezig hield
deed mij bewegen

zo bleef ik gaande
stap voor stap in weer en wind
open voor alles

vergezichten soms
heel helder in de vroegte
maar ook van nabij

of van binnenuit
bloemen die zich openden
zingende vogels

vele soorten gras
groen in talloze tinten
schril pril en voluit

wuivend met halmen
die buigen over het pad
waar mijn voeten gaan

een pad vol padjes
net uit het water piepklein
donderkopjes eerst

nu op het droge
onwennig huppelen ze
toekomst tegemoet

net als jij, als ik –
een tijd achter ons waarin
niets zeker is dan

weten ‘het komt goed’
en dat dit niet vanzelf spreekt
niets onverschilligs

maar als een verbond –
mensen die elkaar vinden
God zelf die meedoet

ja, begonnen is –
Schepper van onze aarde
van al wat leeft

Bron van het zijnde
Gods adem in jou en mij
door Jezus Christus.

Dit lijkt me genoeg.
Ik schreef mijn laatste haiku’s
‘for the time being’… .

Nelleke Eygenraam

Vorig bericht:

30 juni