Blog van 30 september: Kerk in tijden van corona

Berichtenarchief

In deze turbulente tijd schreven de vijf beroepskrachten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk dagelijks een blog. Van maandag tot en met vrijdag blogden zij om beurten. Ter bemoediging, inspiratie, voor saamhorigheid. In de zomerperiode is de frequentie echter aangepast en staan de blogs er wekelijks (op de woensdag) op.

30 september: Hans Tissink – LAAT DE KLOKKEN LUIDEN…

Dinsdagmorgen 29 september luidden klokslag 9.30 uur veel kerkklokken in ons land voor de 500 vluchtelingenkinderen. Ook die van de Oosterkerk. De 500 kinderen zouden eigenlijk vanuit kamp Moria op het eiland Lesbos royaal moeten worden verwelkomd in Nederland. De klokken luidden 500 seconden lang, bijna 8 ½ minuten. Een luid signaal van protest tegen onrecht en ellende.

Wat mij betreft luiden de kerkklokken langer.

Laat de klokken luiden, dagenlang, week in, week uit
Laat de klokken luiden tegen tirannie en onderdrukking
Laat ze luiden tegen armoede
Laat ze luiden tegen machtsmisbruik

Laat de klokken luiden voor allen die geen stem hebben
Laat de klokken luiden voor mannen, vrouwen en
kinderen die niemand hebben
Laat ze luiden voor de daklozen,
de drop-outs, de zwervers in onze woonplaats

Laat de klokken luiden tegen
de hoge heren die spelen met vuur
en altijd maar weer de ander de schuld geven
Laat ze luiden tegen de Trumps, de Poetins,
de Loekasjenko’s of hoe ze ook mogen heten

Laat de klokken luiden
als bemoedigend geluid
voor allen die gek worden van corona
de zieken op IC
de kwetsbaren in quarantaine
zovelen die in stilte lijden

Laat ze luiden, vandaag en morgen
Klokkenluiders aller landen verenigt u…

O God, hoor onze gebeden
laat ons klokgelui stijgen als wierook omhoog
klokken als kelen die ten hemel schreien
Hoor onze klokken luiden
Het is de hoogste tijd
uw koninkrijke kome
kome wat komt…
Moge het zo zijn.

Hans Tissink

Vorige blog:

23 september

Volgende blog:

7 oktober