Blog van 23 september: Kerk in tijden van corona

Berichtenarchief

In deze turbulente tijd schreven de vijf beroepskrachten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk dagelijks een blog. Van maandag tot en met vrijdag blogden zij om beurten. Ter bemoediging, inspiratie, voor saamhorigheid. In de zomerperiode is de frequentie echter aangepast en staan de blogs er wekelijks (op de woensdag) op.

23 september: Elly Urban – Het goede leven

Wat is voor jou ‘goed’ leven? En ervaar je je eigen leven op dit moment als goed?

Het goede leven, dat is ons jaarthema, in de Adventskerk en de Oosterkerk. Voor de Startzondag in de Adventskerk stelden we de gemeenteleden van te voren een paar vragen (in een korte online vragenlijst, ingevuld door 70 personen). Graag laat ik hier wat zien van de antwoorden. Omdat ik hoop dat ze uitnodigen tot verder gesprek. Want dat gesprek en ontmoeting bij het goede leven horen, dat werd uit de antwoorden wel duidelijk!

Ervaar je je eigen leven op dit moment als goed? Ja, zei ongeveer 80% van de mensen. Dat is veel! En wat maakt je leven dan goed, wat is echt belangrijk voor je? Kijk maar mee.

De grootste uitschieter naar beneden, nauwelijks belangrijk dus, is geld. Het verbaasde mij wel een beetje dat geld zo laag scoorde. Is geld voor ons echt zo onbelangrijk? Of willen we soms misschien liever ook niet onder ogen zien dat het soms wel als belangrijk voelt? Interessante vraag….

De uitschieters naar boven zijn er ook. Gezondheid scoort het allerhoogst. Begrijpelijk, zeker nu we in de afgelopen maanden hebben ervaren dat gezondheid allerminst vanzelfsprekend is. Contacten met vrienden en familie zijn heel essentieel voor een goed leven. ‘Betekenen’, iets kunnen betekenen voor een ander, blijkt ook van grote waarde. En nog zoveel andere dingen, waar je vast iets van herkent: de natuur, een relatie, vrijheid om je leven in te richten zoals je dat graag wilt, zingen…. Geloof wordt ook vaak genoemd, en tegelijkertijd roept geloof ook vragen op, bleek uit de antwoorden. We zijn ook zoekend: wat betekent geloof precies voor mij? Hoe kan ik mijn geloof verbinden met mijn eigen leven? Op de vraag ‘wat mis je vooral, voor het goede leven’ werd verrassend vaak gezegd: perspectief, diepgang, zingeving. Is dit niet juist iets waar we als gemeente, als kerk, dit seizoen mee bezig zouden moeten zijn, in onze gesprekken, ontmoetingen?

Voor wie nog wat meer wil zien van de antwoorden: ze zijn te zien via deze link.

Het goede leven, ik eindig met een paar mooie en uitnodigende woorden van kerkvader Augustinus.

‘Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.’

Ds. Elly Urban

Vorige blog:

16 september

Volgende blog:

30 september