Blog van 23 december: Kerk in tijden van corona

Berichtenarchief

In deze turbulente tijd schrijven de vijf beroepskrachten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk wekelijks een blog. Ter bemoediging, inspiratie, voor saamhorigheid.

23 december: Hans Tissink – Kerststal 2020 in lockdown

Os: Afschuwelijk, Nederland is in totale lockdown. Dat is een grote strop voor alle kerststallen en dus ook voor ons.
Ezel: Hoezo? Lockdown, wat is dat? Mijn Engels is niet zo cool, sorry.
Os: Lockdown, dat betekent ‘op slot’. De coronapandemie legt alles stil. Alles is nu gesloten: scholen, kantoren, winkels, musea, ja zelfs heel veel kerken…
Ezel: Dat is een complete ramp. Ook voor ons als kerststal. Nu staan we hier in de kerk een beetje voor Jan Piet Snot. Niemand die ons komt bekijken.
Os: Ja, terwijl meneer pastoor ons al coronaproof had gemaakt. Hij heeft ons op anderhalve meter afstand gezet met een pot desinfectiegel. En wij dragen dit jaar warempel een mondkapje net als de heilige familie…zelfs de kleine Jezus.
Ezel: Oei, is dat geen heiligschennis? Wat zeggen de beminde gelovigen er wel niet van?
Os: Nou, eerlijk gezegd, zo krijgt onze kerststal natuurlijk wel een actuele betekenis. Ik vind het persoonlijk zelfs heel mooi. Jezus en zijn ouders zijn zo zichtbaar solidair met alle lijdenden en slachtoffers van corona op deze wereld.
Ezel: En wij dan? Wat is onze betekenis? Hebben de mensen dat niet door? Wij staan toch niet voor Jan Joker in de stal elk jaar?
Os: Neen. Alleen de fijnproevers weten het. Wij staan als lastdieren symbool voor alles en iedereen die diepbedroefd en zwaarbelast zijn. En Jezus zegt tegen deze groep: ‘Kom allemaal, want ik zal jullie juk afnemen en bevrijden. Ik geef jullie rust.’
Ezel: O ja, dat was het. Jij onthoudt alles zo goed, beste os.
Os: Dankjewel. Besef dus, ezel, dat we uitermate belangrijk zijn in de stal. Dit bizarre coronajaar nog meer dan anders. Hopelijk plaatst meneer pastoor onze kerststal nu buiten op het kerkplein onder de verlichte kerstboom. Dan kunnen we de voorbijgangers toch nog een beetje licht en warmte geven in deze donkere dagen.

(De engel Gabriël verschijnt als Deus ex machina ten tonele.)

Engel: Avé, dag os en ezel, wat heerlijk om jullie weer te zien! Hoe gaat het?
Ezel: Slecht, ik voel me behoorlijk down en depri door die lockdown.
Engel: Wees niet bang. Er komen betere tijden. Ik heb goed nieuws: Binnenkort komt er een vaccin. Iedereen die wordt ingeënt, zal geen corona meer krijgen. En volgend jaar zal Kerstmis een topfeest vol vreugde, licht en vrede worden als nooit tevoren. Daarom: houd moed, heb lief.
Os: Dankjewel, lieve Gabriël, jij bent mijn lievelingsengel. Dat hebben we net even nodig.
Engel: Gloria in excelsis Deo. Zing nu maar jullie favoriete kerstlied. Dat helpt ook. Welk lied is dat? Ik ga weer terug naar de hemel. Ga met God en Hij zal met jullie zijn.

De os en ezel doen even hun mondkapje af en zingen bemoedigd en getroost met opgewekte stem hun mooiste kerstlied:

Midden in de winternacht ging de hemel… (Lied 486 uit het liedboek)

Hans Tissink

Vorige blog:

16 december

Volgende blog:

30 december