Blog van 19 augustus: Kerk in tijden van corona

Berichtenarchief

In deze turbulente tijd schreven de vijf beroepskrachten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk dagelijks een blog. Van maandag tot en met vrijdag blogden zij om beurten. Ter bemoediging, inspiratie, voor saamhorigheid. In de zomerperiode is de frequentie echter aangepast en staan de blogs er wekelijks (op de woensdag) op.

19 augustus: Elly Urban: Rots

In de stromende regen stond ik, in mijn vakantie, op het meest westelijke puntje van Frankrijk. Bretagne. Door de harde windvlagen klapte mijn paraplu om. Ik vond voor even een beschutte plaats in wat de ruïnes bleken te zijn van een abdij.

Ik genoot van deze plek, een plaats waar mensen al eeuwenlang weet hebben van ruigte, golven en wind, waar land, zee en lucht elkaar raken, aarde en hemel. Ik was ook verrast door een abdij hier, niet de makkelijkste locatie om te bouwen. Wel een plaats die je bepaalt bij de stormen van het leven, de schipbreuken en slachtoffers, de vergankelijkheid. En die je tegelijkertijd de kracht van de rotsen laat voelen, het fundament. Rotsen die daar al zo lang staan, getekend door de sporen van de tijd, duurzaam, stevig, betrouwbaar. Een plaats die je de vragen stelt waar je zelf staat en hoe stevig, wat de bodem onder je voeten is en hoe makkelijk je omver geblazen wordt. En de vraag waar je veiligheid en beschutting vindt.

In verschillende psalmen in de Bijbel wordt God een rots genoemd, een toevlucht. En een wijs mens bouwt zijn/haar huis op die rots, zegt Jezus in de bergrede. Een beeld dat ik graag wil meenemen, zo na de vakantie. Voor mezelf, om houvast te zoeken, vertrouwen te vinden, de stevigheid van die rots te ervaren. En voor ons, als Oosterkerk- en Adventskerkgemeente. Ik voel onzekerheid, hoe het ons lukt om gemeente te zijn, de komende tijd, met alle beperkingen vanwege het coronavirus die misschien nog weer strakker zullen worden. Wijsheid betekent dat we ons huis, onze gemeente, bouwen op de rots. In het vertrouwen dat die rots een goed fundament is en blijft, ook in storm en regen. Ik ben benieuwd wat dat ons gaat brengen!

Psalm 62, ‘Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen’.

Ds. Elly Urban

Vorige blog:

12 augustus

Volgende blog:

26 augustus