Blog van 17 maart: Kerk in tijden van corona

Berichtenarchief
In deze turbulente tijd schrijven de vijf beroepskrachten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk wekelijks een blog. Ter bemoediging, inspiratie, voor saamhorigheid.

17 maart: Elly Urban – Verkiezingen

Verkiezingen vandaag. Straks fiets ik naar Pathe om te stemmen, een mooie kans om in de lockdown toch even voet over de drempel van de bioscoop te zetten. Gaat het ergens over? De recensenten van de verkiezingsdebatten zijn kritisch. Naar verwachting treden er geen grote politieke verschuivingen op. Enkele onderwerpen keren steeds terug, veel blijft onbesproken. Toch is het goed dat er gestemd wordt. Niet alleen omdat het een belangrijk democratisch recht is, ook omdat het gesprek echt gevoerd moet gaan worden vanaf donderdag. Over wat nu urgent is om te doen maar ook over wat echt de moeite waard is om op te bouwen, te ondersteunen, mogelijk te maken, te beschermen. Voor de langere termijn. Voor een samenleving die duurzaam en rechtvaardig is, voor een wereld die we graag aan onze kinderen en kleinkinderen willen doorgeven. Dat gesprek kan ik sturen, met mijn stem, hoe licht van gewicht ook. Dat gesprek kunnen we zelf ook blijven voeren. Wat is voor jou echt waardevol, leidend, wat zou je nooit willen opgeven? Welke coalities wil je daar zelf voor vormen, om dat mogelijk te maken?

Ik bid vandaag voor ons, dat we wijsheid krijgen om te stemmen.
Dat die stem niet meewaait met de wind maar gevoed wordt, diep vanuit onze wortels.
Ik bid voor de politieke leiders, straks, dat ze wijsheid krijgen voor de volgende stappen.
Dat ze in staat zijn goede keuzes te maken, het verschil zien tussen recht en onrecht, vrede en onvrede.
Ik bid voor ons allemaal, dat we verantwoordelijkheid nemen.
Omdat kleine vlammetjes samen een vuur maken dat nooit meer dooft.
Omdat als er maar genoeg mensen in dezelfde richting lopen er vanzelf een weg wordt gebaand om te gaan.
Dat Gods Geest ons die weg wijst.

Ds. Elly Urban

Vorige blog:

10 maart

Volgende blog:

24 maart