Blog van 17 februari: Kerk in tijden van corona

Berichtenarchief

In deze turbulente tijd schrijven de vijf beroepskrachten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk wekelijks een blog. Ter bemoediging, inspiratie, voor saamhorigheid.

17 februari: Iemke Epema – Wat voorbij gaat en wat blijft

Vandaag is het Aswoensdag. In andere jaren ging ik dan ’s avonds naar de Dominicanen om een askruisje te halen. Die as komt van ter plekke verbrande palmtakken, die het jaar daarvoor gebruikt werden voor de viering van Palmpasen. De voorganger die het kruis op je voorhoofd aanbrengt zegt erbij: Gedenk dat je stof bent en tot stof zult weerkeren. De sobere viering staat altijd op de een of andere manier in het teken van het onderscheiden tussen dat wat voorbij gaat en dat wat blijvend en nodig is. Aan de gang naar het klooster in de vroege avond en het ritueel van het askruisje ben ik gehecht geraakt. Het hoort voor mij bij het begin van de 40-dagentijd en het voelt vreemd het te moeten missen. Maar gelukkig is er vanavond een online viering, in het klooster, maar ook in de Adventskerk, de laatste oecumenisch. En dit jaar kan ik ze allebei meemaken. Dat is dan toch weer een voordeel, want eerdere jaren moest ik altijd kiezen. Logt u ook in vanavond? Hierbij enkele woorden om te overdenken aan het begin van deze bijzondere 40-dagentijd.

Asdag

 

Wat voorbij gaat

is al het stof

dat wij doen opwaaien:

de show, de luchtverplaatsing

het soortelijk gewicht

van zaken doen

de uitverkoop van de aarde

en al wat zij bevat en draagt.

Wat voorbij gaat

is de as van wat wij verbranden:

onze schepen van vriendschap

de boom van goed en kwaad

het politiek bedrijf

om ieders welzijn

en al wat God ons leert.

 

Wat voorbij gaat

is het zand waarop wij bouwen:

de eer, de roem

de macht van het getal

de kunst van het vernietigen

een cultuur zonder ziel

en al wat op het scherm komt.

 

Wat blijft

is de Ene en Eeuwige

oorsprong en bestemming

Wat blijft is zijn liefde

barmhartig en veelzijdig.

 

Wat blijft is

zijn Woord in ons midden

zijn Geest in ons hart.

 

  Marcel Verhelst ( uit Adem, februari 2002)

Vorige blog:

10 februari 

Volgende blog:

24 februari