Blog van 14 april: Kerk in tijden van corona

Berichtenarchief

In deze turbulente tijd schrijven de vijf beroepskrachten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk wekelijks een blog. Ter bemoediging, inspiratie, voor saamhorigheid.

14 april: Nelleke Eygenraam – Haiku’s als overpeinzing

Even iets anders
deze keer geen wandeling
met waarnemingen

of vol indrukken
van wat ik beleef en voel
buiten op de dijk

maar van een werkdag
met zesenzestig mensen
allen predikant

in Roemenië
– de Hongaarse kerk aldaar –
en in Nederland

de bedoeling was
een week in Györgyfalva
te doen in één dag

dat is ons gelukt
met zelfs veel meer deelnemers
want het was online

ieder voor een scherm
gezamenlijke aandacht
gewijd aan preken

en aan liturgie
sinds wij allen leven in
de coronatijd

alles komt samen
verschil en verbondenheid
geloof en vragen

wat doe je anders?
hoe betrokken te blijven?
wie inspireert je?

over woord en beeld
heel veel mogelijkheden
maar wel digitaal

en ook wat niet kan
onmogelijk daar en hier:
het samen zingen

en toch moed houden
kyrië en gloria
als in één adem

thuis of in de kerk
gemeenschap van heiligen
samen met velen

ook wie alleen is
erbij betrokken houden
wat een uitdaging

en hoe daarna dan
als alles weer moet kunnen
haken allen aan?

hoe goed doen we het?
of kan alles veel beter?
blijven we bijeen?

veel grote vragen
het antwoord komt niet vanzelf
draag jij eraan bij?

ik hoor graag van je
laat me weten wat je voelt
één plus één is veel

om af te ronden:
alles is experiment
niet alleen voor mij

ook voor collega’s
hier en daar en overal
en voor technici

die alles weten
van uitgezonden te zijn
in deze wereld

het perspectief blijft
Gods koninkrijk voor allen
nu en overal

hiervan iets proeven
op zondag of door de week
dat gun ik ieder.

Nelleke Eygenraam

Vorige blog:

7 april

Volgende blog:

21 april