Appostel de opvolger van Kerkgeldapp

Berichtenarchief

Sinds januari van dit jaar werkt de Protestantse Gemeente Zwolle met de kerkgeldapp. Verreweg het grootste deel van de collecte ontvangen de PGZ digitaal via deze app. Het was bekend dat SKGCollect met een opvolger zou komen, te weten: de app Appostel.  Er zijn opleverdata genoemd als maart en augustus 2020 maar nu is het er toch van gekomen dat sinds vorige week Appostel is gelanceerd en over enkele weken de kerkgeldapp zal vervangen. Afgelopen vrijdag zijn er nog verbeteringen aangebracht aan de app die met name positief zijn voor PKN gemeenten met wijken zoals de PGZ. Het advies is om de nieuwe app Appostel  te downloaden via de appstore (Apple) of de playstore (Andoid) en dan de PGZ als gemeente  selecteren. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hetzelfde als bij de kerkgeldapp en de historie van uw giften maar ook het betaaltegoed zijn in Appostel beschikbaar. Beide apps zijn nog een periode naast elkaar bruikbaar maar de verwachting is dat de huidige kerkgeldapp begin december uit de lucht zal gaan. De functionaliteit van de app is gelijk aan de kerkgeldapp te weten je kunt digitaal deelnemen aan de collecten in de 6 wijken. Nieuwe functionaliteiten zoals o.a. agenda, nieuwsberichten, kerkdiensten, bestellen van artikelen en contacten worden voor zover toepasbaar voor de PGZ voor ons de komende periode verder ingericht in Appostel. Voor nadere informatie over Appostel zie https://appostel.nl/.

Graag herinnert PGZ u aan de optie van het opwaarderen van een betaaltegoed dat bij Appostel te vinden is door in de onderbalk te klikken op de knop financieel (€-teken) en vervolgens op saldo € 0,00.  Dit levert u een veel snellere afhandeling van de betaling op en bespaart PGZ administratieve lasten.

Tenslotte wijst PGZ u nog op de mogelijkheid om uw toezegging van de kerkelijke bijdrage (Aktie Kerkbalans) digitaal aan PGZ door te geven. Zorg ook voor een verlaging van de administratieve lasten en maak uw toestemming (digitaal AKB 2021) aan de PGZ kenbaar via administratie@pknzwolle.nl.