Acties Kerkbalans, Solidariteitskas en Diaconie vanaf 1 januari 2024 volledig geautomatiseerd

De laatste jaren – versterkt door Corona – is voor de verzending van de brieven voor de Actie Kerkbalans, Solidariteitskas en najaarsactie van de Diaconie gebruik gemaakt van het jaarlijks groeiend aantal e-mailadressen. Er is besloten om per 1 januari 2024 niet langer een beroep te doen op postbezorgers in de wijken. Het merendeel van de post wordt inmiddels digitaal verstuurd. De overige post wordt straks verzonden vanuit het Landelijke Registratie systeem. Verzending per email betekent naast een verlaging van de kosten, minder papiergebruik en een vermindering van werkzaamheden op het Kerkelijk Bureau.

De overgang heeft als gevolg dat er een einde komt aan een jaarlijkse traditie van bezorgen van brieven voor de genoemde financiële acties en het ophalen van antwoordenveloppen Kerkbalans. Zij die zich hier vele jaren hiervoor hebben ingezet willen wij van harte bedanken.

Hartelijke groet namens het Kerkelijk Bureau en de Commissie Geldwerving