Actie voor de Voedselbank Zwolle

Berichtenarchief

Binnen het Diaconaal Platform is het een idee om de Voedselbank te ondersteunen met een voedselactie.
De horeca Zwolle heeft het afgelopen weekend z’n voorraad geschonken aan de Voedselbank Zwolle. Dit is voor de korte termijn belangrijk. Voor de langere termijn is er structureel meer nodig.

Op dit moment merkt de Voedselbank Zwolle dat de aanvoer in natura stagneert doordat kerken, scholen en andere organisaties gesloten of niet actief zijn.
In principe koopt de Voedselbank zelf geen voedsel, omdat men wil voorkomen dat goed voedsel wordt weggegooid.

In de huidige situatie is men het meest geholpen met giften en andere donaties. De Voedselbank kan bij de supermarkten tegen inkoopprijs kopen waardoor het geven van donaties nu extra belangrijk en aantrekkelijk is. Bovendien is het goedkoper, effectiever en veiliger dan een voedselactie doordat er geen menselijk contact is.

Men volgt hierbij nauwgezet de voorschriften van RIVM en de Voedselbanken Nederland.

Het Diaconaal Platform wil de Diaconieën en de leden van de kerken oproepen om (extra) te geven aan de Voedselbank Zwolle, zodat de voedselvoorziening van alle Zwollenaren gegarandeerd is.
Het IBAN-rekeningnummer is:

NL 56 INGB 0001 4861 19
t.n.v. Voedselbank Zwolle e.o.
o.v.v. Aankoop voedsel.