Actie Kerkbalans 2024 is van start!

Wat is het mooi om samen kerk te zijn! En tegelijk: kerk-zijn kunnen we alleen samen! We hebben uw/jouw steun nodig om ook in 2024 van waarde te kunnen zijn voor elkaar en voor de samenleving om ons heen. Daarom doet de Adventskerk – Oosterkerkgemeente mee met Actie Kerkbalans. In januari ontvangt u digitaal of per post een verzoek om weer te geven.

De actieperiode loopt van zaterdag 13 tot zaterdag 23 januari 2024. Mogen we op u/jou rekenen? Voor meer toelichting: zie de laatste uitgave van Klankbord.