28 februari: Thema avond in Dalfsen

Berichtenarchief

Vragen aan het einde van het leven: Hoe gaan we hier als geloofsgemeenschap mee om?

Hoe leef je naar het einde toe? Kun je je leven als voltooid zien? Of kan leven eigenlijk nooit af zijn? De huidige tijd, met alle medische mogelijkheden die er zijn, vraagt om bezinning op deze vraag vanuit het geloof. Ds. Annie Hasker en ds. Marjanne Dijk, geestelijk verzorgers van de Isalaklinieken in Zwolle leiden deze avond. Het is een activiteit van de ring Zwolle, voorheen de classis Overijssel. Iedereen is welkom bij deze ontmoeting in breed verband.

Opgave graag via Nelleke Eygenraam: dominel@hetnet.nl.  Informatie bij Margo Jonker: margojonker@kpnplanet.nl. De avond wordt gehouden op donderdag 28 februari om 19:30 uur in Kerkelijk centrum De Overkant, Kerkplein 22 te Dalfsen. Van 19:00-19:30 uur is er inloop.