21ste Samuel-Hirschlezing over Joodse Wijsheid voor de mensheid

Berichtenarchief

Op zondag 10 november 2019 wordt in de Synagoge van Zwolle de eenentwintigste Samuel-Hirschlezing gehouden. Spreker is deze keer prof. dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar vergelijkende godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Het onderwerp van zijn lezing luidt: Joodse Wijsheid voor de mensheid. De titel is ontleend aan het boek dat hij samen met de Judaicus dr. Leo Mock publiceerde over de Joodse wijsheid uit het begin van de gewone jaartelling. De lezing begint om 14.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Zij staat open voor alle belangstellenden. De entree is € 7,50. Het adres is Samuel Hirschstraat 8.

In de Talmoed, het omvangrijke na-bijbelse verzamelwerk van het rabbijnse Jodendom, is een speciaal hoofdstuk gewijd aan de ethische uitgangspunten van het rabbijnse onderwijs. In dit hoofdstuk, Pirké Avot of Spreuken der Vaderen genoemd, is een groot aantal uitspraken van de rabbijnen uit de eerste een tweede eeuw opgenomen. Deze uitspraken hebben de vorm van wijsheidsspreuken en vatten de hoofdzaken van de rabbijns-joodse levensbeschouwing kernachtig samen. Bij bestudering van deze spreuken valt iedere keer weer op hoe actueel en universeel ze zijn. Ook de niet-Joodse wereld van onze moderne tijd kan er nog veel humaniteit uit leren.

Marcel Poorthuis heeft decennia lang veel studie van het Jodendom gemaakt en heeft zich veelvuldig ingezet voor het gesprek tussen Joden en Christenen. Van zijn hand verschenen veel publicaties over joods-christelijke zaken. De lezing wordt georganiseerd door de Stichting Judaica Zwolle en het Genootschap Nederland-Israël afdeling Zwolle/Overijssel. Zij duurt een uur met daarna een half uur voor vragen en gesprek. Belangstellenden zijn van harte welkom.