Financiën en beheer

Wijkraad van kerkrentmeesters

De Wijkraad van kerkrentmeesters (WvK) bestaat uit minimaal 5 ouderlingen-kerkrentmeester en 1 kerkrentmeester die geen ambtsdrager is. De WvK houdt toezicht op de financiële stromen, adviseert de kerkenraad over financiële zaken, beheert de wijkkas, voert acties om inkomsten te verwerven en is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

E-mail wijkraad: wvk@adventskerk.nl

Voorzitter:
Jan Duenk
E-mail: jduenk@home.nl

Secretaris:
VACANT

Penningmeester:
Anneke Tuit
Tel. 038-4654646

Kerkbalans
Uit de algemene financiële middelen van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) worden de predikanten en het onderhoud van de Zwolse kerken betaald evenals de gezamenlijke administratie op het kerkelijk bureau. In de maand januari wordt daarom de actie Kerkbalans georganiseerd, waarbij aan alle gemeenteleden ouder dan 21 jaar een financiële bijdrage wordt gevraagd om het kerkelijk werk in de PGZ mogelijk te (blijven) maken.

Wijkkas
De wijkkas is voor specifieke Adventskerk gerelateerde activiteiten die niet vanuit de centrale kas worden vergoed. Voorbeelden hiervan zijn jeugdwerk, kaarsen, Bijzondere kerkdiensten, papier en drukwerk, koffie/thee bij vergaderingen en na afloop van de kerkdienst en diverse wijkgerelateerde uitgaven. Per jaar is ca. €15.000,- nodig. Wilt u helpen dat dit belangrijke werk mogelijk blijft?
Dat kan door een gift over te maken op rekeningnummer: NL02 INGB 0004 7764 58 t.n.v. Wijkkas Adventskerk, Zwolle.

Contactpersoon:

Anneke Tuit, penningmeester
E-mail: wijkkas@adventskerk.nl.

Verjaardagsfonds
Het verjaardagsfonds is bedoeld voor uitgaven in de sfeer van lief en leed. Gemeenteleden van de Adventskerk worden jaarlijks benaderd voor een financiële bijdrage aan het Verjaardagsfonds.
De bijdragen worden als volgt besteed:
• Gemeenteleden van 20 jaar en ouder ontvangen met hun verjaardag een felicitatiekaart.
• Bij geboorte van een baby wordt een felicitatie en een attentie aangeboden aan de ouders.
• Bij huwelijksjubilea ontvangen bruidsparen eveneens een felicitatie en een attentie.
• Gemeenteleden van 75 jaar en ouder ontvangen met hun verjaardag behalve de felicitatie een bloemetje o.i.d.
• Verder ontvangen 75-plussers met Kerst een kerstgroet en een kleine attentie.
• Een groot deel van de kosten voor het jaarlijkse uitstapje van gemeenteleden van 75 jaar en ouder wordt uit het Verjaardagsfonds betaald.
• Ook de wekelijkse bloemen op het liturgisch centrum, die na de kerkdiensten als groet vanuit de gemeente naar een zieke worden gebracht, worden uit dit fonds betaald.

Contactpersoon:

Gré Boertjes-Trenning
E-mail: greboertjes@gmail.com
Tel. 038 4650260,