Eredienst

Kerkdiensten algemeen ochtenddienst
Elke zondagmorgen om 9:30 uur wordt in de Adventskerk een ochtenddienst gehouden. Per 1 februari 2023 is dit 10.00 uur.

De diensten hebben de volgende cyclus:

  • Op de 1ezondag van de maand vindt een gezinsdienst plaats. Deze diensten zijn bedoeld voor jonge gezinnen met kinderen van alle leeftijden. Uiteraard zijn ook andere gemeenteleden van harte welkom.
  • de 2e zondag of de 3e zondag: een dienst met actieve medewerking van ambtsdragers/andere gemeenteleden. Op deze zondag kan een sacrament plaatsvinden (Doop of Avondmaal) of de bevestiging van ambtsdragers;
  • de 4e (soms 5e zondag): bijzondere dienst. Deze diensten onderscheiden zich door het specifieke karakter of thema en één of meerdere liturgische elementen die verrassend, bezielend en/of verdiepend zijn.

In de Grote of St. Michaëlskerk (Grote Markt 18) wordt elke zondag voor de hele stad en andere belangstellenden een Michaëlsviering gehouden. Op de site van de Michaëlsvieringen staan de aanvangstijden van deze vieringen vermeld.