Diaconale raad Adventskerk

De diakenen in de Adventskerk vormen samen de diaconale raad. Naast hun taken tijdens de eredienst zoals voorbede, collecten en avondmaalsviering, zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het diaconale werk in de wijk. De raad organiseert daarvoor onder meer de autodienst, de bestemming van de bloemengroet, gezamenlijke maaltijden en inzamelingen voor de voedselbank. Daarnaast adviseert de diaconale raad de kerkenraad over het diaconale beleid.

De Diaconale Raad ondersteunt de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) en de Diaconale Werkgroep Roemenië (DWR). Daarnaast werkt de diaconale raad samen met Stichting Present. Diakenen van de diaconale raad hebben zitting in het college van de PGZ en nemen deel aan de vergaderingen van het Diaconaal Platform Zwolle.

Voorzitter
Anna Oldenkamp
Tel. 038 4661645
E-mail: a.oldenkamp13@outlook.com

Secretaris
VACANT
E-mail: diaconie@adventskerk.nl

Penningmeester
Hetty Meiberg
Tel. 038 4651273 of 06 24973209
Email: hetmot@home.nl