Antependia

De antependia en stola’s van de Adventskerk

Sinds 17 november 2004 worden er in de Adventskerk nieuwe antependia en stola’s gebruikt in de eredienst. Een antependium is een afhangend versierd kleed over de liturgische tafel. Een stola is een lang en smal stuk textiel, gekleurd en voorzien van een eenvoudige voorstelling, wat door de voorganger over beide schouders wordt gedragen. Deze nieuwe antependia en stola’s zijn uniek: ze zijn alleen in de Adventskerk te vinden. Ze zijn ontworpen door een tweetal gemeenteleden: Peter den Hengst (antependia), die ook het logo van de Adventskerk ontworpen heeft, en Anne Marie van der Veen (stola’s) en vervolgens door groep zeer bekwame quiltsters vervaardigd. De antependia en stola’s tonen de vier kleuren van het kerkelijk jaar met liturgische symboliek. Zowel de afhangende kanten als de over de tafel liggende zijden zijn van een voorstelling voorzien.

Paars: voor de Advents- en Veertigdagentijd-voor-Pasen Op de voorzijde van het antependium zijn drie figuren afgebeeld, die vertwijfeling, staan met lege handen, berouw en boetedoening verbeelden. Het knielen verwijst naar bidden en smeken om genade, uitzicht en verlossing. Op de stola zien we een terneergeslagen en een geknielde figuur. De openingen onder inde stola geven aan dat er desondanks licht straalt in de duisternis.

Wit/goud: voor de Kerstavond t/m Epifanie, Witte Donderdag, Paaswake, Paastijd en Trinitatis Op de voorzijde van het antependium staat een zuivere, lichtende gestalte: de Gezalfde des Heren, Christus, gekroond, het hoofd omgeven door een stralenkrans, van waaruit vijf lijnen lopen, die samen vier vlakken vormen. Gods liefde in Christus gaat uit naar de vier windstreken, naar de aarde tot in de uithoeken, naar alle volkeren. Het gebaar van de gestalte drukt uit; ‘Komt allen tot Mij!’ De stola verbeeldt een sterrenhemel, waaruit het licht straalt over de aarde, weergegeven met rozen met doornen. De aarde rust op een gouden bron, waaruit water stroomt. Er is een rivier zichtbaar met twaalf druppels: de twaalf stammen, alle volkeren.

Groen: kleur van de hoop: voor de zondagen na Epifanie, na Trinitatis, in zomer en herfst Op de voorzijde van het antependium zien we 2 figuren, de één juichend, opgetogen, de ander verdrietig, terneergeslagen. Ze verbeelden de dagelijkse realiteit en vaak gelijktijdigheid van leven en dood, vreugde en verdriet enz. De zon en de maan staan voor de afwisseling van dagen en nachten en symboliseren de voortgang van de tijd. Op de achterzijde zien we prachtige korenaren, verwijzend naar de vreugde van de oogst. Op de stola zien we het licht dat van boven over de aarde straalt, maar aan de onderzijde ook distels en doornen, voor- en tegenspoed.

Rood: voor de Palmzondag, Pinksteren en bevestiging van ambtsdragers De voorzijde van het antependium toont drie gestalten, staande op de aardbol, de armen van vreugde ten hemel geheven. Tongen als van vuur boven hun hoofden, door de Heilige Geest is hen een licht opgegaan. Licht uit de hemel overstraalt hen. De vlammen zien we in drietallen terug op de stola, zowel op de voorzijde als op de achterkant.

b

http://adventskerk.nl/wp-content/uploads/2019/02/Paars.p73.2.a-248×300.jpg

b

http://adventskerk.nl/wp-content/uploads/2019/02/wit.p74.2db-277×300.jpg

B

http://adventskerk.nl/wp-content/uploads/2019/02/groen2.p75-252×300.jpg

B

http://adventskerk.nl/wp-content/uploads/2019/02/rood3.p76-248×300.jpg