Lectio Divina

Datum: 18 april 2024

Tijden: 10:30:00

Locatie: Bagijnehof in Zwolle

Lectio Divina werd ontwikkeld in kloosters. De Bijbel werd in gebed door monniken aandachtig en indringend gelezen. In deze tijd is het opnieuw in kerken ontdekt. We lezen in de kring een Bijbeltekst. Daarna is er ruimte voor stilte, meditatie en uitwisseling van ervaringen. In deze tijd van hectiek en onzekerheid, blijkt een uurtje met een Bijbeltekst als middelpunt een weldadige rust te geven. De eerstvolgende data in het eerste deel van 2024 zijn: donderdagochtend 18 april en 6 juni. Aanvang: 10:30 uur in de Bagijnehof, Oosterkerk.

Van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. Informatie: coratienstra@hetnet.nl